Blog Medyczny

Opisuje bóle i przypadłości z dziedziny urologii, fitness, podologii

Ortopeda

Czego można się spodziewać po rehabilitacji

Fizjoterapia i rehabilitacja lub fizjoterapia to dziedzina nauk medycznych,

która dąży do poprawy i przywrócenia jakości życia i zdolności funkcjonalnej osobom z wyniszczającymi urazami lub zaburzeniami. Pacjenci, którzy przeszli fizjoterapię, wykazali znaczną poprawę zdolności do czerpania korzyści ze zdrowego stylu życia.

Fizjoterapia ma na celu przywrócenie mobilności osobom, które mogły ją utracić w wyniku wypadku, choroby, wieku lub z innych przyczyn. Fizjoterapeuta leczy pacjentów kombinacją metod. Obejmuje ćwiczenia, masaż, elektroterapię, odżywianie, leki, terapię logopedyczną, terapię zajęciową, chirurgię rehabilitacyjną i poradnictwo fizjoterapeutyczne. Celem fizjoterapii jest powrót pacjentów do aktywnego trybu życia, podniesienie jakości ich życia oraz zmniejszenie ryzyka powikłań.

Fizjoterapeuta pomoże pacjentom odzyskać dawną siłę i zakres ruchu. Pomogą również pacjentom na nowo nauczyć się chodzić i poruszać się samodzielnie, co może poprawić ich mobilność. Pacjenci, którzy doznali urazu rdzenia kręgowego, będą musieli przejść terapię dekompresyjną kręgosłupa i ćwiczenia wzmacniające kręgosłup.

Programy rehabilitacyjne, które są przeznaczone dla sportowców lub osób z chorobami przewlekłymi, często obejmują trening siłowy. Pomoże to pacjentom wrócić do aktywnego trybu życia. Trening siłowy może również pomóc pacjentom z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, osteoporoza lub choroba nerek.

Wybierając programy rehabilitacji dla swojego dziecka lub osoby dorosłej, weź pod uwagę stopień niepełnosprawności, na jaki cierpi. Jeśli program nie spełnia ich konkretnych potrzeb, może być konieczne skierowanie ich do innej agencji zdrowia.

Programy rehabilitacyjne zwykle dotyczą głównego problemu, który doprowadził do pierwotnego urazu. Na przykład osoba z urazowym uszkodzeniem mózgu może wymagać programów rehabilitacyjnych, które koncentrują się na terapii mowy, terapii zajęciowej i https://dobry-ortopeda.warszawa.pl/usg-lokcia-podstawa-przy-diagnostyce-lokcia-tenisisty/ terapii zajęciowej w zakresie zdolności motorycznych. W niektórych przypadkach pacjenci wymagają więcej niż jednego rodzaju programu, aby zaspokoić ich szczególne potrzeby.

Po zakończeniu programu rehabilitacji pacjenci są zwykle wypisywani i monitorowani w celu określenia ich powrotu do zdrowia, postępów i nowych umiejętności potrzebnych do zajęcia się obecnym stanem pacjenta. Gdy pacjent wróci do swoich normalnych zajęć, program jest kontynuowany. Czasami program łączy się z terapią uzupełniającą w celu poprawy ogólnego stanu zdrowia i kondycji pacjenta.

Fizjoterapia to świetny sposób, aby polepszyć samopoczucie bliskich i siebie oraz uzyskać niezależność utraconą w wyniku choroby lub wypadku. Jak wspomniano powyżej, pacjenci nie są w stanie wykonywać wszystkich swoich zwykłych czynności. Potrafią jednak nauczyć się prowadzenia samochodu, korzystania z wózka inwalidzkiego, wstawania z łóżka lub wykonywania lekkich prac domowych.

Pacjenci z ograniczeniami fizycznymi będą uczyć się sposobów zwiększania swojej niezależności i opieki nad sobą. Może nawet zostać poinstruowany, aby zajął się hobby lub wykonywał inną aktywność fizyczną, aby mogli być zajęci podczas powrotu do zdrowia. Po zakończeniu programu rehabilitacji pacjentom można zaproponować grupy wsparcia, poradnictwo i / lub zajęcia.

To ważna część rehabilitacji, która pozwala pacjentom dostosować się do nowego życia i otoczenia. Niektóre osoby mogą początkowo mieć trudności z przystosowaniem się do zmian. Jeśli jednak pacjent otrzyma odpowiednią pomoc, będzie mógł szybko dostosować się do nowego stylu życia.

Kolejną ważną częścią rehabilitacji jest program rehabilitacji. Program rehabilitacji należy przeprowadzić jak najszybciej, aby pacjenci mogli wrócić do swoich normalnych zajęć. W wielu przypadkach może to oznaczać oczekiwanie przez dłuższy czas, zanim zostaną zwolnieni z rehabilitacji.

W większości przypadków pacjenci muszą pozostać w programie rehabilitacji przez co najmniej dwa lata, zanim zostaną zwolnieni z leczenia. Czasami po zakończeniu programu rehabilitacji pacjenci mogą wymagać dodatkowych zabiegów medycznych. W zależności od stopnia ich kondycji fizycznej i potrzeb rehabilitacja może trwać dłużej lub krócej niż zalecany okres.

Po wypisaniu z programu pacjentów należy monitorować, aby upewnić się, że mają wystarczającą siłę, mobilność i wytrzymałość, aby utrzymać nowy styl życia. Chociaż pacjenci mogą wrócić do swoich normalnych zajęć, można im zalecić przyjęcie określonej ilości leków podczas rekonwalescencji, w zależności od objawów i okoliczności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *